Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Νευροϊνωμάτωση "Ζωή με NF"

    Αρχική Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Νευροϊνωμάτωση "Ζωή με NF"

    Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ : Μέσα στην πανδημία του κορωνοϊού ξαφνικά στις ευπαθείς ομάδες ανήκει ΜΟΝΟ ο...

    Μεγάλη είναι η ανησυχία στους ανθρώπους με Σακχαρώδη Διαβήτη και στις οικογένειές τους εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού και της εξάπλωσής του και...

    Ημερίδα : Εξοικείωση των φροντιστών με την έρευνα

    Η ΕΠΙΟΝΗ στις 13 Μαρτίου 2018 διοργανώνει στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών και Φίλων Πασχόντων...