ΕΔΡΑ

    Αρχική ΕΔΡΑ

    ΕΔΡΑ : Πραγματοποιήθηκε η 1η Διακρατική Συνάντηση του EVENTS project

    Η 1η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού  Έργου "EUROPEAN VOLUNTEER EVENTS for THERAPY through SPORTS" (EVENTS Project),  πραγματοποιήθηκε στις 23 & 24 Νοεμβρίου 2017, με τη συμμετοχή 17...